Câu chuyện về người phụ nữ ở làng senCâu chuyện về người phụ nữ ở làng sen


The story of the woman in the lotus village 

By Photographer

My Instagram

chup hinh art | mrloctv